Kelas XII – IPA – 3 Archimedes

Amelia Lukis
                                                                      Amelia Lukis
Anastasia Dita Juwita
                                                                  Anastasia Dita Juwita
Axel Mattew
                                                    Axel Matthew A.C Tapilouw
cecilia rasiana palinggi
                                                   Cecilia Raysianna Palinggi