Profile Guru

kepsek2
                                  Andarias Kuli’ S.Pd (Kepala Sekolah/Guru Kimia)

yusman
         Yustinus Herman Noveni, S.Pd (Wakasek Kesiswaan/Guru Penjaskes)

dota
              Dra. Theodota Mapram Pasapan (Wakasek Humas/Guru Biologi)

herlina
                 Herlyna Allolajuk, ST (Wakasek Kurikulum/Guru Matematika)